DEKLARACJA IP

DEKLARACJA ZGODNOŚCI IP NR OBAC/0082/IP/18

Odporność przed wnikaniem obcych ciał stałych i wody to podstawa trwałości oraz bezpieczeństwo użytkowania opraw oświetleniowych. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. po przeprowadzeniu badań, potwierdzających stopień ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych oraz wody według normy PN-EN 60529:2003+A2:2014 stwierdził, iż oprawy halowe LED GX-H naszej firmy zapewniają ochronę na poziomie IP 66.

CERTYFIKAT LVD – Jakość i Bezpieczeństwo

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LVD NR OBAC/0082/CZ/LVD/18

Bezpieczeństwo to jeden z filarów polityki naszej firmy. Potwierdza to certyfikat zgodności LVD, przyznany oprawom halowym LED GX-H przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Świadczy to o tym, iż nasz produkt spełnia wymagania określone Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.

CERTYFIKAT EMC – Jakość i Poprawność Działania

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE NR OBAC/0082/EMC/18

Tak jak wszystkie produkty, które zawierają aktywne elementy elektroniczne, także oprawy halowe LED GX-H naszej firmy posiadają certyfikat zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Dotyczy on kompatybilności elektromagnetycznej i został przyznany przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.

ZAŚWIADCZENIE IK – Jakość i Trwałość

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOPNIA OCHRONY NR OBAC/0082/IK/18

Odporność mechaniczna obudowy urządzeń elektrycznych to podstawa jej trwałości oraz bezpieczeństwo użytkowania. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. po przeprowadzeniu badań, potwierdzających stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi według normy PN-EN 62262:2003 stwierdził, iż oprawy halowe LED GX-H naszej firmy zapewniają ochronę na poziomie IK09 lub IK08.