DEKLARACJA CE – Jakość i Uznanie

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE NR 01/2017

Wszystkie oprawy oświetleniowe LED, powstające w naszej fabryce, posiadają certyfikaty CE, dzięki czemu w Solar Technics gwarantujemy produkty zgodne z wymogami rynku.

CERTYFIKAT LVD – JAkość i Bezpieczeństwo

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LVD NR OBAC/0339/CZ/LVD/16

Bezpieczeństwo to jeden z filarów polityki naszej firmy. Potwierdza to certyfikat zgodności LVD, przyznany oprawom zewnętrznym LED GX przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Świadczy to o tym, iż nasz produkt spełnia wymagania określone Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.


CERTYFIKAT EMC – Jakość i Poprawność Działania

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE NR OBAC/0339/EMC/16

Tak jak wszystkie produkty, które zawierają aktywne elementy elektroniczne, także oprawy oświetleniowe LED naszej firmy posiadają certyfikat zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Dotyczy on kompatybilności elektromagnetycznej i został przyznany przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.

ZAŚWIADCZENIE IK – Jakość i Trwałość

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOPNIA OCHRONY NR OBAC/0164/IK/17

Odporność mechaniczna obudowy urządzeń elektrycznych to podstawa jej trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. po przeprowadzeniu badań, potwierdzających stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi według normy PN-EN 62262:2003 stwierdził, iż oprawy zewnętrzne LED GX naszej firmy zapewniają ochronę na poziomie IK09.