OPINIA INWESTORA REFERENCJE


Solar Technics nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów. Dzięki temu jesteśmy pewni, iż oferujemy naszym odbiorcom oprawy LED,
które sprostają nawet najwyższym wymaganiom. Potwierdzają to poniższe opinie.POŚWIADCZENIE O WYKONANYM ZAMÓWIENIU

Dyrektor Urzędu gminy Myślenice

Niniejszym potwierdzamy, że w ramach umowy firma Solar Technics Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica zrealizowała zamówienie na dostawę i montaż opraw do oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego (od wiaduktu do ul. Słowackiego) w Myślenicach wraz z przegubowymi uchwytami do korekty ustawienia opraw.

Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w terminie od 05.07.2017 r do 19.07.2017 r. Wszystkie prace zostały wykonane należycie, prawidłowo i z zasadami sztuki budowlanej.